Сторінка підготовки для ЗНО з української мови


1. Програма ЗНО з українськох мови та літератури 2019.

2. Український центр оцінювання якості освіти (повна інформація про ЗНО 2019).

3. На сайті https://zno.osvita.ua/ukrainian/ ви можете відкрити тестові завдання для ЗНО останніх років. Виконайте бодай 2 повних тести ЗНО (за 2018, 2017). З'ясуйте помилкові відповіді та подивіться роз'яснення до них. Зверніть увагу на запитання щодо роботи з текстом (завдання 29-33), будьте уважні.

4. Організаційні моменти для складання ЗНО(презентація).

5. Матеріали з української мови у схемах, малюнках, ілюстраціях.

6. Лайфхаки з української мови.
Основні випадки правопису Е-И-І в ненаголошеній позиції
Е
И
І
У коренях слів (Тренажер)
1.          Перевірити наголосом.
2.                  У сполученнях -ере-, -еле- у коренях та префіксах: берег, переїхати, береза, селера.
3.                  Коли випадає або чергується з і: вітер-вітру, корінь – кореня.
4.                  У словах леміш, левада.
1.                   Перевірити наголосом.
2.                  У сполученнях –ри-, -ли-
3.                  У слові кишеня.
1.  У словах: дрімати, тріщати, злітати.
У префіксах (Тренажер)
5.              Префікс пре- вживають на
позначення збільшеної міри ознаки (дуже): прегарний.
6. У словах: презирливий, презирство;
7. У словах старослов’янського по­
ходження: преосвященний
.
У префіксі пере-: переїхати.
4. Префікс при- вживається на позначення наближення, приєднання або неповноти чи результату дії: прибути, а також у похідних від них сло­вах: прибуття;
5. В прикметниках, утворених від іменників із прийменником при, та в похідних від них словах: при Карпат ах - Прикарпаття; пристаркуватий (при старості), привільний (при волі).
2. Префікс прі- пишемо тільки в трьох словах: прірва, прізвище, прізвисько.
У суфіксах: (тренажер)
8. У суфіксах –ень, -енк, -ер, тель, есеньк: учитель, малесенький.
9. Суфікс -енн-(я) - віддієслівні іменники сер. р. у, в яких наголос падає на корінь: звернення, напруження
10.-ен(я),-єн(я) - в іменниках сер. роду, що означають живі істоти: вовченя,


11.-ечок [-єчок], -ечк(а) [-єчк(а)], -ечк(о) [-єчк(о)] у зменшено-пестливих словах.


6. Суфікси -ик, -ник, -івник, -чик
(-щик)  в українських словахбратик, борщик.
7. Суфікс -ив-(о), що вживається для вираження збірних понять, продуктів праці: вариво, місиво. Але: марево, сяєво, маєво.
8. Суфікс -инн(я) - в іменниках середнього роду, що означають збірні поняття: бобовиння, 
9. -ичок, -ичк(а): бувають тільки в словах, що походять від іменників із суфіксами -ик, -иц(я)вогничок -вогник, вуличка-вулиця.
10. -иськ(о), -ищ(е)  переважно з емоційно-негативним відтінком після приголосних: вовчище.
11. -ин-: іменники жін.роду  1 відміни: галявина, людина.
3. -інн(я) мають іменники сер. р., що утворюються від дієслів із голосними основи и та і: горіти — горіння
4. -інь- в ім. 3 відміни: далечінь.
В іншомовних словах (тренажер)
12. Перевіряємо за словником!
12. У загальних назвах після д, т, з, с, ц, ч, ш, ж (дж), р (за правилом «дев’ятки») (Де ти зїси цю чашу жиру?) перед приголосними кореня: дискета, таксист.
13. В кінцевих -ида, -икаФлорида.
5. Пишемо і після б, п, в, м, ф, г, к, х, л, н перед наступним приголосним у загальних назвах: бізнесмен.
На початку слова, в кінці у сполученні –ія: ідея, акція.
Після шиплячих у кінці слова (тренажер)

13.У прислівниках із суфіксами -ачи, -ячи: по-заячи
14.У закінченнях прикметників, дієприкметників та дієслів: уперіщив.
6.У закінченнях іменників: груші, діжі.
7. У прислівниках, що походять від іменників та числівників: на сторожі.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Готуємось до ЗНО

Наголос 2019 На другий склад падає наголос у слові А начинка Б позначка В травестія Г рівнина 2018 На другий склад падає ...